دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ایتعفای روحانی
تله تازه حزب اشرافی/کرباسچی; روحانی استعفا بدهد!

در گفت‌وگو با ماهنامه اندیشه پویا؛

تله تازه حزب اشرافی/کرباسچی; روحانی استعفا بدهد!

رئیس حزب اشرافی کارگزاران از روحانی خواست اگر نمی‌تواند شفاف درباره علت بن‌بست خود توضیح دهد، استعفا دهد و قهرمانانه کنار برود!