دو شنبه 3 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ایات شیطانی
فرمان امام(ره) علیه نویسنده «آیات شیطانی» ۲۸ ساله شد

صدور فرمان تاریخی امام ؛

فرمان امام(ره) علیه نویسنده «آیات شیطانی» ۲۸ ساله شد

اگر‌ امام‌(ره) به استناد قوانین جزایی ایران‌ حکم‌ به اعدام سلمان رشدی می‌دادند، از‌ نقطه نظر حقوقی قابل‌ توجیه‌ نبود؛ اما ایشان‌ به‌ عنوان‌ یک مفتی، فتوای‌ شرعی‌ خود را اعلام کردند. البته عدم آشنایی غربی‌ها‌ با‌ «فتوا‌» مانع‌ درک ساده این مسئله‌ توسط آن‌هاست.