یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اولین مجتمع پرورش گاو سیمنتال کشور
استاندار قزوین از اولین مجتمع پرورش گاو سیمنتال کشور بازدید کرد

با حضور نمایندگان مجلس؛

استاندار قزوین از اولین مجتمع پرورش گاو سیمنتال کشور بازدید کرد

استاندار قزوین با حضور نمایندگان مجلس از اولین مجتمع پرورش گاو سیمنتال کشور بازدید کرد.