سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اولیای دم
دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی آغاز شد

دقایقی پیش؛

دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی آغاز شد

دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی حیدری آغاز شد.