جمعه 4 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اولتیماتوم
اولتیماتوم شیعیان نیجریه درمورد آزادی هرچه سریعتر شیخ زکزاکی

نیجریه؛

اولتیماتوم شیعیان نیجریه درمورد آزادی هرچه سریعتر شیخ زکزاکی

شیعیان نیجریه تهدید کردند در صورتیکه شیخ زکزاکی آزاد نشود، آبوجا را به تصرف خود در می‌آورند.