چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اوقاف وامور خیریه
ماجرای ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید!

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه مرودشت تشریح کرد:

ماجرای ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید!

رئیس اوقاف مرودشت گفت: ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید کذب محض است.