سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اوبامای با ادب
طبل توخالی

سرمقاله روزنامه صبح نو؛

طبل توخالی

باید از دولت آقای روحانی به‌طور شفاف و واضح خواست که مقتضیات کشور راتاهمان‌گونه که در سخنان دیشب خویش گفتند،به حرف‌ها و سخن‌پراکنی‌های آمریکایی‌ها گره نزند و چاره‌ای بیندیشد تا از این چاله به ‌درآییم.