سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اهدای اعضا در قزوین
پنجمین اهدای اعضا توسط زن جوانی رقم خورد

در استان قزوین؛

پنجمین اهدای اعضا توسط زن جوانی رقم خورد

واحد پیوند اعضا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از پنجمین اهدای عضو سال 1397 در استان قزوین خبر داد.