دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اهدا پوست
ماجرای اهدای پوست جسد «عسل بدیعی»

اهدا عضو اهدا زندگی؛

ماجرای اهدای پوست جسد «عسل بدیعی»

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین(ع) با اشاره به نحوه اهدای پوست در کشور، گفت: با پیوند به موقع پوست اهدایی، هزینه سرسام آور پوست وارداتی و پانسمان‌ها کاهش یافته است.