دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انستاگرام
علی مطهری; انتخاب فیلم فروشنده انتخاب خوبی برای اسکار نبود

مطهری در یادداشتی انتقاد کرد؛

علی مطهری; انتخاب فیلم فروشنده انتخاب خوبی برای اسکار نبود

فیلم فروشنده چهره خوبى از جامعه ایران نشان نمى دهد، لذا انتخاب آن به عنوان نماینده ایران در “اسکار”از سوى بنیاد فارابى،به نظر من انتخاب خوبى نبود