یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انحرافات در مداحی از مصادیق نفوذ فرهنگی دشمن است
انحرافات در مداحی از مصادیق نفوذ فرهنگی دشمن است

مسئول هیئت رزمندگان اسلام:

انحرافات در مداحی از مصادیق نفوذ فرهنگی دشمن است

مسئول هیئت رزمندگان اسلام گفت: امروزه نفوذ فرهنگی دشمن در تمام حوزه‌های فرهنگی و هنری دیده می‌شود چراکه دشمن در این حوزه به شکل خزنده عمل می‌کند.