چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انجمن بیماران کلیوی قزوین
سالانه 200نفر به آمار بیماران کلیوی افزوده می‌شود/ مشکل تامین داروی بیماران جدی است

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین:

سالانه 200نفر به آمار بیماران کلیوی افزوده می‌شود/ مشکل تامین داروی بیماران جدی است

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گفت: بالغ بر 1100بیمار کلیوی و دیالیزی تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی قزوین هستند، این آمار متاسفانه رو به افزایش است.