دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انتقال سد طالقان
قرارداد ساخت تصفیه خانه طرح انتقال آب سد طالقان امضاءشد

با حضور معاون اول رئیس جمهوری؛

قرارداد ساخت تصفیه خانه طرح انتقال آب سد طالقان امضاءشد

قرارداد ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه طرح آبرسانی از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستای استان قزوین روز سه شنبه در مراسمی با حضور معاون اول رییس جمهوری در تهران به امضاء رسید.