یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انتصاب سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری قزوین
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری قزوین منصوب شد

از سوی استاندار قزوین:

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری قزوین منصوب شد

با حکم استاندار قزوین فرامرز مرادی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین منصوب شد.