شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انتخابات نظام پزشکی
اعضای هیأت مدیره انتخابات نظام پزشکی قزوین معرفی شدند

با تائید انتخابات نظام پزشکی؛

اعضای هیأت مدیره انتخابات نظام پزشکی قزوین معرفی شدند

با تائید انتخابات نظام پزشکی اعضای هیأت مدیره هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی قزوین معرفی شدند.

seperator
رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین معرفی شد

با برگزاری انتخابات نظام پزشکی؛

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قزوین معرفی شد

در اولین جلسه هیات مدیره با اکثریت قاطع آرا دکتر محمدرضا خردمند به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی استان قزوین انتخاب شد.