شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انتخابا ریاست جمهوری
 مسئول دفتر پرقدرت این روزهای روحانی کیست و به دنبال چیست؟

نگاهی به سوابق گذشته و حال محمود واعظی؛

مسئول دفتر پرقدرت این روزهای روحانی کیست و به دنبال چیست؟

چه جهانگیری از دولت جدا شود و چه به ادامه کار خود ادامه دهد، یک واقعیت را نمی توان تغییر داد و آن افزایش نقش واعظی در اقدامات و تصمیم گیری های دولت است. واعظی 67 ساله، در 5 سال اخیر توانسته به یکی از نقش آفرینان عرصه سیاسی کشور تبدیل شود. نام واعظی با توجه به نقش ها و اختلافات پیش آمده با اصلاح طلبان بیشتر از قبل شنیده می شود و همین امر نیز باعث شده تا همه نگاهها به سمت وی جلب شود.