سه شبه 29 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امیرباقری
عکس/ پسر کریم باقری مقابل تیم پدرش

نمایی از دیدار دوستانه تیم امید پرسپولیس و بزرگسالان؛

عکس/ پسر کریم باقری مقابل تیم پدرش

امیر باقری پسر کریم باقری (پیراهن سفید) در نمایی از دیدار دوستانه تیم امید پرسپولیس و بزرگسالان که با برتری 6-2 بزرگسالان خاتمه یافت.