یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امیران سعودی
فرار دسته جمعی خانواده امیران و تاجران سعودی به خارج

براساس برخی منابع؛

فرار دسته جمعی خانواده امیران و تاجران سعودی به خارج

اخبار برخی منابع از ریاض پایتخت عربستان حاکی از موج فرار دسته جمعی خانواده‌های تعداد زیادی از امیران و تاجران سعودی به خارج از کشور است.