دو شنبه 28 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : امیر استکی
آیا در ایران قحط‌الرجال است؟

امیر استکی در وطن امروز نوشت

آیا در ایران قحط‌الرجال است؟

در بسیاری جاها پاسخ این پرسش منفی است! باید اذعان کرد در مملکت قحط‌الرجال نیست.