سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امیدواهی
 نظریه برجام اروپایی هم به پایان کار خود رسید/ وقتی بانیان «خسارت محض» از اروپا هم قطع امید می‌کنند

پایان یک امید واهی؛

نظریه برجام اروپایی هم به پایان کار خود رسید/ وقتی بانیان «خسارت محض» از اروپا هم قطع امید می‌کنند

متاسفانه در بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری‌ها وجود نداشت و یک سری تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود.