چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امپریالیسم
فرمان حمله به مستندسازان جوان

محافل رسانه‌ای خاص علیه چهره‌های جدید مستند‌سازی، دستگاه تخریب راه انداختند

فرمان حمله به مستندسازان جوان

آنچه می‌خوانید گفت‌وگوهایی است با سه فیلمساز جوانی که مستندهای سیاسی‌شان، با مواجهه و آتش سنگین اهل سیاست روبه‌رو شده‌اند.