شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امورسیاسی
آمریکا هر چه سریع‌تر زرادخانه‌های شیمیایی خود را منهدم کند

مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه ایران اعلام کرد

آمریکا هر چه سریع‌تر زرادخانه‌های شیمیایی خود را منهدم کند

رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در نشست اعضای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی از آمریکا به عنوان بزرگترین دارنده این سلاح‌ها خواست که اقدامات ضروری جهت تسریع روند انهدام زرادخانه‌های شیمیایی و انجام تعهدات خود به عمل آورد.