یکشبه 30 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امربه معروف ونهی از منکر
 چرا برکت‌ها از زندگی مردم می رود؟

حدیث؛

چرا برکت‌ها از زندگی مردم می رود؟

حدیث پیامبراکرم(ص) درباره امر به معروف و نهى از منکر را در اینجا بخوانید.