چهار شنبه 1 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : امرا معاش
امرار معاش طلبه ها با شغل‌های متفاوت

گزارش تصویری؛

امرار معاش طلبه ها با شغل‌های متفاوت

تصاویر تعدادی از این طلبه ها که به شغل های از جمله پزشکی، مهندسی، رانندگی و ... می پردازند را در ادامه مشاهده می کنید.