چهار شنبه 2 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : امانتداری
امیرالمومنین (ع)؛ وزیر پیامبر (ص)

بررسی شرایط وزارت در دین و دنیا؛

امیرالمومنین (ع)؛ وزیر پیامبر (ص)

وزارت یکی از مناصب سیاسی و دنیوی است. وزیر در حقیقت معاونی است که بار گرانی که بر دوش امیر و حاکم است بر می‌دارد و خود آن را تحمل می‌کند.