دو شنبه 30 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : امازاده
ماجرای ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید!

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه مرودشت تشریح کرد:

ماجرای ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید!

رئیس اوقاف مرودشت گفت: ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید کذب محض است.