جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : الپهلوی
اصلاحات و جریان نفاق چگونه با یکدیگر پیوند می‌خورند؟/ روش اصلاح‌طلبان برای بحرانی‌کردن جامعه چیست؟

گزارش تحلیلی؛

اصلاحات و جریان نفاق چگونه با یکدیگر پیوند می‌خورند؟/ روش اصلاح‌طلبان برای بحرانی‌کردن جامعه چیست؟

اصلاحات همانند جریان‌های بحران زیست، می‌بایست برای جلوگیری از حذف در عالم سیاست به واسطه دست‌گل‌های روحانی و دولتش، خود را در عالم سیاست نگه دارند لذا در این وضعیت بد اقتصادی، تنها بحران‌ جواب می دهد.