دو شنبه 2 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : القای امنیت
خبرنگاران حس امنیت را به جامعه القا کنند/ عملکرد پلیس در پیشگیری از سرقت طلافروشی ارزشمند بود

فرمانده انتظامی استان قزوین:

خبرنگاران حس امنیت را به جامعه القا کنند/ عملکرد پلیس در پیشگیری از سرقت طلافروشی ارزشمند بود

فرمانده انتظامی استان با اشاره به عملکرد مهم پلیس قزوین در پیشگیری از سرقت مسلحانه طلافروشی بیان کرد: القای احساس امنیت در جامعه نقطه مشترک عملکردی بین خبرنگاران و پلیس است که باید این موضوع تقویت شود.