چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : التهابات بازار ارز
کاهش 200 هزار تومانی تا ۷ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها

در پی کاهش التهاب بازار ارز روی داد

کاهش 200 هزار تومانی تا ۷ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها

روند نزولی قیمت خودرو امروز هم ادامه یافت و انواع خودروهای تولید داخلی از 200 هزار تا 7 میلیون تومان کاهش یافت.