پنج شنبه 3 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اقدامات بی ثبات کننده
سنای آمریکا چهارشنبه در خصوص تشدید تحریم‌های ایران رای‌گیری می‌کند

رای گیری های ضد ایرانی؛

سنای آمریکا چهارشنبه در خصوص تشدید تحریم‌های ایران رای‌گیری می‌کند

مجلس سنای آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه کشورمان، روز چهارشنبه میزبان رای‌گیری جدیدی بر ضد ایران به بهانه‌های واهی خواهد بود.

seperator
سنای آمریکا با تشدید تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد

در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه کشورمان؛

سنای آمریکا با تشدید تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد

مجلس سنای آمریکا لحظاتی پیش با اکثریت قاطع آرا، قانون «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» را تصویب کرد.