یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اقتصصاد دان
این دست‌های نامرئی دیدنی است!

گزارش؛

این دست‌های نامرئی دیدنی است!

از رئیس‌جمهور محترم انتظار نیست که یک کارشناس برجسته اقتصادی باشد ولی این انتظار منطقی و قانونی وجود دارد که اقتصاددانان برجسته و متعهد را به کار گیرد.