جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اقتصاد روحانی
آقای روحانی برای مهار گرانی‌ها چقدر تلاش کرده اید؟

در پی گرانی های سرسام آور بازارهای مختلف اقتصاد ایران؛

آقای روحانی برای مهار گرانی‌ها چقدر تلاش کرده اید؟

سخنگوی دولت می گوید باید برای رفع کاستی های کشور تلاش کرد؛ حال سوال مردم از ایشان این است که برای کاهش گرانی ها چقدر در دولت تلاش کرده اند؟!