چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : افزایش قیمت تاکسی
پيش نويس تعرفه جديد کرايه تاکسي به شوراي شهر ارائه شد

مديرعامل تاکسيراني قزوين خبر داد:

پيش نويس تعرفه جديد کرايه تاکسي به شوراي شهر ارائه شد

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: تمام خودروهاي فعال در شبکه تاکسي بي‌سيم 133 سازمان تاکسيراني به دستگاه بي‌سيم مجهز شدند.