سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : افتااح طرح
قالیباف و افتتاح‌هایی که در تهران تبدیل به خاطره شده‌اند

نابسامانی در پایتخت؛

قالیباف و افتتاح‌هایی که در تهران تبدیل به خاطره شده‌اند

نزدیک به ۱۰ ماه است که قالیباف از شهرداری تهران رفته ولی اصلاح طلبان با تمامی ادعاهایی که در مدیریت اجرایی داشتند، تاکنون نتوانسته‌اند کوچکترین دستاورد شهردار سابق را تکرار کنند.