پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : اعصای
ام اس چیست؟

بدانیم؛

ام اس چیست؟

ام اس یک بیماری خود ایمنی مزمن می باشد که اثر خود را روی سیستم اعصاب مرکزی نشان می دهد.