دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اعراض
واقعیت ماجرای حذف درس "شهید فهمیده" از کتب درسی + عکس

اعتراض صهیونیست‌ها به یک درس

واقعیت ماجرای حذف درس "شهید فهمیده" از کتب درسی + عکس

اگر آموزش و پرورش در حذف درس رهبر کوچک، اندکی تأمل می کرد چنین حاشیه هایی به وجود نمی آمد؛ اضافه کردن اسامی شهدایی مانند ابراهیم همت، بهنام محمدی، مهدی باکری، عباس بابایی، حسن باقری، علی صیاد شیرازی و ... در درس جدید می توانست در کنار معرفی شهید فهمیده باشد.