سه شبه 29 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : اسیدی شدن دریاها
علت سرد نبودن زمستان امسال چیست؟

گزارش؛

علت سرد نبودن زمستان امسال چیست؟

چند سالی است که الگوهای هواشناسی در سراسر جهان تغییر کرده است. جابجایی فصل ها، تغییر الگوی مهاجرت گیاهان و حیوانات همه حکایت از تاثیرگذاری پدیده گرمایش زمین بر زندگی انسان دارند.