سه شبه 30 آبان 1396
مشاهده کلمات کلیدی : اسنپ
گوگل پلی هم نرم افزارهای ایرانی را از فروشگاه مجازی خود حذف کرد

در تبعیت از تحریم های ۲۲ ساله دولت آمریکا علیه ایران؛

گوگل پلی هم نرم افزارهای ایرانی را از فروشگاه مجازی خود حذف کرد

فروشگاه مجازی نرم افزارهای اندرویدی گوگل پلی روز جمعه در تبعیت از تحریم های ۲۲ ساله دولت آمریکا علیه ایران، نرم افزارهای ایرانی را حذف کرد.