سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اسحاق جهانگیری
نقش رأی مردم در ایران هیچ وقت زینتی نبوده است

جهانگیری پس از انداختن رای خود به صندوق:

نقش رأی مردم در ایران هیچ وقت زینتی نبوده است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حضور باشکوه مردم نشان می‌دهد که آنها اهمیت و تأثیرگذاری خودشان را در انتخابات می‌دانند گفت: نقش رأی مردم در ایران هیچ وقت زینتی نبوده است.

seperator
اسحاق جهانگیری; زلزله تهران اخطار جدی است

در حاشیه افتتاح مساکن زلزله مشهد؛

اسحاق جهانگیری; زلزله تهران اخطار جدی است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این نکته که زلزله‌های اخیر در استانهای مختلف کشور و تهران اخطاری جدی است، گفت: عزم دولت بر استحکام‌بخشی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و مراکز مهم جمعیتی است.

seperator
 چین و هند با دهه شصتی‌ها خود چه کرد؟/ آقای جهانگیری در تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر کشور دهه شصتی‌ها حضور دارند

در حاشیه اظهارات معاون اول درباره نسلی پرافتخار

چین و هند با دهه شصتی‌ها خود چه کرد؟/ آقای جهانگیری در تمام موفقیت‌های سال‌های اخیر کشور دهه شصتی‌ها حضور دارند

امروز بسیاری از حوزه های که جمهوری اسلامی حرفی برای گفتن دارد، گاه دهه شصتی‌ها همه نقش آفرین‌ها آن هستند. به تعبیر دیگر در تمام موفقیت های سالهای اخیر کشور دهه شصتی ها وجود دارند و پیشروترین بوده اند.