چهار شنبه 27 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : اسحاق جهانگیری
نقش رأی مردم در ایران هیچ وقت زینتی نبوده است

جهانگیری پس از انداختن رای خود به صندوق:

نقش رأی مردم در ایران هیچ وقت زینتی نبوده است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حضور باشکوه مردم نشان می‌دهد که آنها اهمیت و تأثیرگذاری خودشان را در انتخابات می‌دانند گفت: نقش رأی مردم در ایران هیچ وقت زینتی نبوده است.

seperator
اسحاق جهانگیری; زلزله تهران اخطار جدی است

در حاشیه افتتاح مساکن زلزله مشهد؛

اسحاق جهانگیری; زلزله تهران اخطار جدی است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این نکته که زلزله‌های اخیر در استانهای مختلف کشور و تهران اخطاری جدی است، گفت: عزم دولت بر استحکام‌بخشی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و مراکز مهم جمعیتی است.