دو شنبه 30 مرداد 1396
مشاهده کلمات کلیدی : استقراض
دولت در نیمه اول امسال 11 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد +نمودار

فاجعه بی‌انضباطی مالی؛

دولت در نیمه اول امسال 11 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد +نمودار

بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه سال 1392 و در ابتدای کار دولت یازدهم فقط 15800 میلیارد تومان بود که تاکنون دو برابر شده است.