دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : استغالزایی
اختصاص اعتبار 99 میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان قزوین

طی سال 97 صورت می‌گیرد؛

اختصاص اعتبار 99 میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان قزوین

طی سال 97 اعتبار 99 میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان کمیته امداد استان قزوین اختصاص می‌یابد که بخشی از اعتبار داخلی و بخش دیگر از محل تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.