سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : استخر شنا
تنها استخر سرپوشیده بوئین‌زهرا پلمپ شد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوئین زهرا:

تنها استخر سرپوشیده بوئین‌زهرا پلمپ شد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوئین زهرا گفت: با تکرار نمونه برداری، آلودگی میکروبی این استخر برای بار دوم تائید شد و تا رفع کامل نواقص موجود پلمپ شد.