چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : استخدام درجه داری ناجا
آگهی استخدام درجه‌داری ناجا در قزوین منتشر شد

مرکز گزینش فرماندهی انتظامی استان قزوین:

آگهی استخدام درجه‌داری ناجا در قزوین منتشر شد

از سوی مرکز گزینش فرماندهی انتظامی استان قزوین آگهی استخدام درجه‌داری ناجا در قزوین منتشر شد.