یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : استخدام آموزش و پرورش قزوین
۱۰ درصد مدارس استان غیرانتفاعی است

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین:

۱۰ درصد مدارس استان غیرانتفاعی است

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با تاکید بر توسعه مدارس غیرانتفاعی استان گفت: حدود ۹ تا 10 درصد مدارس استان قزوین غیرانتفاعی هستند که ظرفیت افزایش تعداد این مدارس وجود دارد.