پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ارز4200 تومانی
فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد + جدول

با مصوبه جدید هیئت دولت؛

فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد + جدول

بر اساس مصوبه دولت، ۲۵قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفتند.