پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ارتفاعات پیغمبرکوه
دستگیری شکارچی متخلف بازهای شکاری

رئیس محیط زیست آبیک خبر داد:

دستگیری شکارچی متخلف بازهای شکاری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک از شناسایی و دستگیری متخلف بازهای شکاری در ارتفاعات پیغمبر کوه این شهرستان توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.