شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ارتباط با فرزندان
خود را برای آزمون فرزندپروری آماده کنید

والدین آگاه مشکلات کمتری دارند

خود را برای آزمون فرزندپروری آماده کنید

گاهی در ایجاد ارتباط با فرزندان کودک و نوجوان خود به قدری سردرگم و درمانده می‌شویم که وظیفه والدی خود را به کناری گذاشته و کلاً بی‌خیال فرزند خود می‌شویم.