چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اراضی ملی
۵هکتار از اراضی ملی آبیک در آتش سوخت

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک:

۵هکتار از اراضی ملی آبیک در آتش سوخت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک گفت: پنج هکتار از اراضی ملی روستای صمغ آباد از توابع شهرستان آبیک در آتش سوخت.