جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اراضی خرمن سوخته
عامل تخریب اراضی خرمن سوخته دستگیر شد

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین:

عامل تخریب اراضی خرمن سوخته دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: متخلف آلوده کننده اراضی خرمن سوخته که با تخلیه پساب های آلوده باعث تخریب محیط زیست شده بود دستگیر شد.