پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ادعای دروغ
تایم; ترامپ با پیشینه دشمنی با مردم ایران، ادعای حمایت از آن‌ها را دارد!

گزارش نشریه تایم از ادعاهای دروغین ترامپ درباره حمایت از مردم ایران؛

تایم; ترامپ با پیشینه دشمنی با مردم ایران، ادعای حمایت از آن‌ها را دارد!

نشریه آمریکایی تایم در مطلبی به بررسی ادعای دروغین رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از مردمی که پیشتر آنان را «حامی تروریسم» خوانده بود، پرداخت.